plast-zem
plast-zem
plast-zem

Pomiary wyprasek wtryskowych z wykorzystaniem skanerów optycznych

Stabilność wymiarów oraz dokładność wymiarowo kształtowa wyprasek wtryskowych
jest bardzo ważnym aspektem wytwarzania podzespołów z tworzyw polimerowych, dlatego
tematyka ta jest często poruszana w publikacjach naukowych. Produkowanym obecnie elementom
z tworzyw stawiane są coraz to większe wymagania w zakresie ich właściwości mechanicznych,
użytkowych oraz dokładności wymiarowo kształtowej. W artykule przedstawiono poszczególne
czynniki wpływające na dokładność wymiarową wyprasek z tworzyw polimerowych oraz zaprezentowano
wyniki badań wypraski o złożonym kształcie wykonanej z polipropylenu z dodatkiem
napełniacza w postaci włókna szklanego.

Dokumente zum Download:
<<< zurück